Missie

RECREAMATCH zoekt en vindt leidinggevend personeel voor recreatiebedrijven, al dan niet op interimbasis.  RECREAMATCH bemiddelt bij bedrijfsopvolging voor ondernemers die hun bedrijf (geleidelijk) willen verkopen aan de beste partij. Al onze diensten zijn maatwerk, afhankelijk van de vraag en situatie.

 

RECREAMATCH neemt volstrekte discretie in acht. Persoons- en/of bedrijfsgegevens worden alleen met toestemming van de betrokkene verstrekt. Alleen kandidaten die aan het vacatureprofiel voldoen worden aan de opdrachtgever voorgedragen. Persoonlijke profielanalyses en psychologische testresultaten worden uitsluitend met toestemming van de kandidaat aan derden ter inzage gegeven. Indien bemiddeling door RECREAMATCH niet meer op prijs wordt gesteld, worden alle persoonlijke gegevens verwijderd.