Privacy verklaring

Recreamatch gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens die ter beschikking worden gesteld. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan. Dit Privacy Statement is daar een onderdeel van.

Solliciteren op een vacature
Door uw CV aan te bieden aan Recreamatch met als doel hiermee te solliciteren op een vacature, gaat u er mee akkoord dat we dit inzien en beoordelen en mogelijk bespreken met en doorsturen aan potentiele opdrachtgevers.

Uw CV wordt door ons uitsluitend beoordeeld in het kader van de vacature waar u op reageert. Nadat de procedure voor die betreffende functie is verlopen of eerder (als u bijvoorbeeld geen geschikte kandidaat blijkt te zijn), wordt uw CV verwijderd en niet door ons bewaard.
Het kan zijn dat wij uw CV toch willen bewaren, ondanks dat u wordt afgewezen op een vacature. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat we een andere vacature in het vooruitzicht hebben die wellicht beter past bij uw profiel. Wij berichten u dan om uw toestemming te vragen.

Open sollicitatie
Als u een CV stuurt zonder te reageren op een expliciete vacature (open sollicitatie of vrijblijvend inschrijven) dan wordt het CV door ons maximaal twee jaar bewaard.

Overig
U kunt zelf ten alle tijden bij Recreamatch aangeven dat we uw CV dienen te verwijderen. Ook kunt u vragen of we uw CV wel of niet hebben bewaard. Recreamatch geeft hier volledig openheid over.

CV’s worden alleen met de opdrachtgever gedeeld in het belang van een goede match tussen kandidaat en opdrachtgever.

In alle gevallen waarin CV’s worden bewaard gebeurt dat alleen in het belang van een goede match tussen kandidaat en opdrachtgever.

Opdrachtgevers die uw CV in zien, worden door ons uitdrukkelijk verzocht dit CV ook direct na de beoordeling te verwijderen. Dit is ook opgenomen in de algemene voorwaarden van Recreamatch. Door te reageren op vacatures en door uw CV aan te bieden geeft u expliciet toestemming tot deze werkwijze en dit privacy statement.

Venlo, 22 mei 2018

 
BEL NU
VACATURES